ΕλληνικάEnglishDeutsch

Έρευνα και Διδασκαλία

1989-91 Επιστημονικός βοηθός (Wissenschaftliche Hilfskraft) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Tübingen (Καθ. Hans Krämer).
1994-95 Μεταπτυχιακός βοηθός (Graduate Assistant) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του State University of New York at Stony Brook.
1996 Eντεταλμένος Διδάσκων (Lehrbeauftragter) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Tübingen (Θερινό Εξάμηνο).
[1996-97] [Στρατιωτική θητεία στην Ελληνική Αεροπορία.]
1997-98 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Καθ. Dieter Bremer). Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Ο Παρμενίδης και η ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας».
1998-2003 Λέκτορας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
2004-13 Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής από 25.4.2007).
2003-11 Καθηγητής-σύμβουλος (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στη Θεματική Ενότητα «Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
2012-14 Καθηγητής-σύμβουλος (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και Συντονιστής στη Θεματική Ενότητα «Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2007 Εντεταλμένος Διδάσκων (Lehrbeauftragter) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης (Θερινό Εξάμηνο).
2014– Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2015 Επισκέπτης Καθηγητής (Vertretungsprofessur) στο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου, Έδρα Αρχαίας Φιλοσοφίας (Lehrstuhl III für Antike Philosophie – Θερινό Εξάμηνο).

 

Ερευνητικά και άλλα προγράμματα

2006-07 Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Γ΄ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
Μικρή συμμετοχή.
2008-09 «Το τέλος της τέχνης ως τόπου έκφανσης του θείου στον Χέγκελ»: πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας της Δρ Μ. Τάταρη στο ΙΚΥ.
Χρηματοδότηση: 7.200 €· συμμετοχή ως Επόπτης.
2011-12 Πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητας που χρηματοδοτήθηκε από το ΑΠΘ μετά από ανταγωνιστική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Χρηματοδότηση: 4.000 €· συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
2012-13 Αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας: Το παράδειγμα της ερμηνείας του Αριστοτέλη από τον Χάιντεγκερ: ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της Δράσης του κυπριακού Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού (υποβλήθηκε με ανάδοχο φορέα το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και αξιολογήθηκε πρώτο μεταξύ 23 προτάσεων).
Χρηματοδότηση: 49.780 €· συμμετοχή ως «Έμπειρος Ερευνητής Εξωτερικού».
2013-14 Δράση Πλάτων (παραγωγή του ηλεκτρονικού λεξικού Η εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα), στο πλαίσιο του έργου Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών, με ανάδοχο το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Χρηματοδότηση: 147.200 €· συμμετοχή ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του λεξικού (υπεύθυνος για τα λήμματα που αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη πρόσληψη).
2015 Δράση Κάλλιπος – Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
Κριτικός Αναγνώστης του βιβλίου του Β. Κάλφα Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη.

 

Διδαχθέντα προπτυχιακά μαθήματα (1996–)

1 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Χειμερινό Εξάμηνο 2011
2 Λογική ΧΕ 2000
3 Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας ΧΕ 2000, Εαρινό Εξάμηνο 2002
4 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΧΕ 2001, ΧΕ 2003, EE 2004
5 Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΕΕ 1999, ΕΕ 2001, ΕΕ 2005, ΕΕ 2006, ΕΕ 2008, ΕΕ 2009, ΕΕ 2010, ΕΕ 2013
6 Σύγχρονη φιλοσοφία ΧΕ 2010, EE 2012, ΧΕ 2012, ΕΕ 2014, ΕΕ 2015, ΕΕ 2016, ΕΕ 2017
7 Προσωκρατική φιλοσοφία ΧΕ 2016
8 Η φιλοσοφία του Παρμενίδη ΧΕ 2004
9 Εισαγωγή στον Πλάτωνα ΧΕ 1999
10 Πλάτωνος Φαίδων Θερινό Εξάμηνο 1996, ΧΕ 2005, ΧΕ 2009, ΧΕ 2012, ΘΕ 2015, ΧΕ 2015
11 Πλάτωνος Θεαίτητος EΕ 2008
12 Πλάτων: Ιδέες και ψυχή ΕΕ 2004
13 Θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου ΧΕ 1998
14 Χομπς, Λεβιάθαν ΧΕ 1999, ΧΕ 2008, ΧΕ 2016
15 Η πολιτική φιλοσοφία του Λοκ EΕ 2000
16 Τι είναι διαφωτισμός; ΧΕ 2001
     
17 Καντ ΧΕ 1998
18 Χέγκελ, Φιλοσοφία της ιστορίας ΕΕ 2000, EE 2002, ΕΕ 2003, ΧΕ 2005, ΧΕ 2006, ΘΕ 2007, ΧΕ 2009, ΧΕ 2010, ΘΕ 2015, ΧΕ 2015
19 Η φιλοσοφία του Μαρξ ΧΕ 2003
20 Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Χάιντεγκερ ΕΕ 1999, EE 2001
21 Χάιντεγκερ, Τι είναι μεταφυσική; ΧΕ 2004, ΧΕ 2007, ΧΕ 2008, ΘΕ 2015
22 Διαλεκτική του διαφωτισμού XE 2011
23 Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική ΧΕ 2006

 

Διδαχθέντα μεταπτυχιακά μαθήματα (2005–)

1 Χέγκελ, Φιλοσοφία της ιστορίας ΕΕ 2005
2 Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική                ΕΕ 2006
3 Πλάτωνος Θεαίτητος XΕ 2007
4 Πλάτωνος Σοφιστής ΕΕ 2009
5 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια VI ΕΕ 2010
6 Χέγκελ, Φαινομενολογία του πνεύματος ΕΕ 2012
7 Χέγκελ, Φιλοσοφία του δικαίου ΕΕ 2013
8 Χέγκελ, Επιστήμη της Λογικής ΕΕ 2014
9 Χέγκελ, Εγκυκλοπαίδεια ΕΕ 2015
10 Είναι και γίγνεσθαι: Παρμενίδης και Ηράκλειτος ΘΕ 2015, ΕΕ 2016
11 Πλάτωνος Πολιτεία ΕΕ 2017

 

Αρχή σελίδας