ΕλληνικάEnglishDeutsch

Εαρινό Εξάμηνο 2017

Φ 114, Σύγχρονη φιλοσοφία      Πέμπτη 16.00-18.30, 106 NK      έναρξη: ΠΕ 2.3.2017
      Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και ξεκινώντας από τον Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα ασχοληθούμε μεταξύ άλλων με φιλοσόφους όπως ο Χούσσερλ, ο Βίτγκενσταϊν, ο Χάιντεγκερ, ο Χόρκχαϊμερ, ο Γκάνταμερ, ο Κουν και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων.
      Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση). --> Οι μετέχοντες στο μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (στην οποία μπορούν να εισέλθουν κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού): https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7692.

Φ626/ΦΙΜ121, Πλάτωνος Πολιτεία      Τετάρτη 16.00-19.00, 215 ΠΚ      έναρξη: ΤΕ 1.3.2017
--> προκαταρκτική συνάντηση: 15.2., 14.30-15.30
        Αντικείμενο του μαθήματος θα είναι επιλεγμένα τμήματα του σημαντικότερου ίσως πλατωνικού διαλόγου: της Πολιτείας. Έμφαση θα δοθεί στο δραματικό πλαίσιο του διαλόγου, καθώς και στο ερώτημα πώς αυτή η δραματική ‘μορφή’ συνδέεται με το φιλοσοφικό ‘περιεχόμενο’ του διαλόγου. – Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες). Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
        Η εξοικείωση με το θέμα και η μελέτη μέρους της βιβλιογραφίας κρίνεται απαραίτητη πριν από την έναρξη του μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για το μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν έως την 15.2.2017 στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (στην οποία μπορούν να εισέλθουν κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού): https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8701. (Η εγγραφή είναι ελεύθερη και δεν εκλαμβάνεται ως δέσμευση για παρακολούθηση του μαθήματος.)
        Κείμενο: Πλάτων: Πολιτεία (μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος). Αθήνα: Πόλις 2002 κ.ε.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Παλαιό Κτήριο, γραφείο 208α, τηλ. 2310.997551):
από 1.3.:
• Τετάρτη 15.00-16.00,
• Πέμπτη 15.00-16.00,
καθώς και κατόπιν συνεννοήσεως, μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία: pan@thanassas.gr

Αρχή σελίδας